ویبراتور

مجهز به سیستم کنترل اضافه بار و محافظ در برابر بالا و پایین شدن ولتاژ ورودی.

ایده آل برای شرالیط چالش برانگیزی همچون منتقل کردن بتن به سمت گوشه و کنارها و اطراف میلگرد.