ویبراتور مدل H35

 • مجهز به سیستم کنترل اضافه بار و محافظت در برابر بالا و پایین شدن ولتاژ ورودی.

 • ایدا آل برای شرایط چالش برانگیزی همچون منتقل کردن بتن به سمت گوشه و کناره ها و اطراف میلگرد.

 • 400 هرتزی بودن دستگاه باعث می شود در مقایسه با نمونه های مشابه 200 هرتزی بازدهی و دوام بیشتری داشته و عملکرد فوق العاده ای را از آن شاهد باشید.

 • تعبیه شدن مبدل بر روی دستگاه سرعت بالای یکدست سازی بتن را در پی دارد.

 • از جنس آلومینیوم بودن دریچه فن خنک کننده مزیتی ست که حد اکثر میزان خنک شدن دستگاه و تمیز شدن آسان و سریع آن را به همراه دارد.

ویبراتور مدل H35S

 • مجهز به سیستم کنترل اضافه بار و محافظت در برابر بالا و پایین شدن ولتاژ ورودی.

 • ایدا آل برای شرایط چالش برانگیزی همچون منتقل کردن بتن به سمت گوشه و کناره ها و اطراف میلگرد.

 • 400 هرتزی بودن دستگاه باعث می شود در مقایسه با نمونه های مشابه 200 هرتزی بازدهی و دوام بیشتری داشته و عملکرد فوق العاده ای را از آن شاهد باشید.

 • تعبیه شدن مبدل بر روی دستگاه سرعت بالای یکدست سازی بتن را در پی دارد.

 • از جنس آلومینیوم بودن دریچه فن خنک کننده مزیتی ست که حد اکثر میزان خنک شدن دستگاه و تمیز شدن آسان و سریع آن را به همراه دارد.

ویبراتور مدل H42

 • مجهز به سیستم کنترل اضافه بار و محافظت در برابر بالا و پایین شدن ولتاژ ورودی.

 • ایدا آل برای شرایط چالش برانگیزی همچون منتقل کردن بتن به سمت گوشه و کناره ها و اطراف میلگرد.

 • 400 هرتزی بودن دستگاه باعث می شود در مقایسه با نمونه های مشابه 200 هرتزی بازدهی و دوام بیشتری داشته و عملکرد فوق العاده ای را از آن شاهد باشید.

 • تعبیه شدن مبدل بر روی دستگاه سرعت بالای یکدست سازی بتن را در پی دارد.

 • از جنس آلومینیوم بودن دریچه فن خنک کننده مزیتی ست که حد اکثر میزان خنک شدن دستگاه و تمیز شدن آسان و سریع آن را به همراه دارد.

ویبراتور مدل H42S

 • مجهز به سیستم کنترل اضافه بار و محافظت در برابر بالا و پایین شدن ولتاژ ورودی.

 • ایدا آل برای شرایط چالش برانگیزی همچون منتقل کردن بتن به سمت گوشه و کناره ها و اطراف میلگرد.

 • 400 هرتزی بودن دستگاه باعث می شود در مقایسه با نمونه های مشابه 200 هرتزی بازدهی و دوام بیشتری داشته و عملکرد فوق العاده ای را از آن شاهد باشید.

 • تعبیه شدن مبدل بر روی دستگاه سرعت بالای یکدست سازی بتن را در پی دارد.

 • از جنس آلومینیوم بودن دریچه فن خنک کننده مزیتی ست که حد اکثر میزان خنک شدن دستگاه و تمیز شدن آسان و سریع آن را به همراه دارد.

ویبراتور مدل H50

 • مجهز به سیستم کنترل اضافه بار و محافظت در برابر بالا و پایین شدن ولتاژ ورودی.

 • ایدا آل برای شرایط چالش برانگیزی همچون منتقل کردن بتن به سمت گوشه و کناره ها و اطراف میلگرد.

 • 400 هرتزی بودن دستگاه باعث می شود در مقایسه با نمونه های مشابه 200 هرتزی بازدهی و دوام بیشتری داشته و عملکرد فوق العاده ای را از آن شاهد باشید.

 • تعبیه شدن مبدل بر روی دستگاه سرعت بالای یکدست سازی بتن را در پی دارد.

 • از جنس آلومینیوم بودن دریچه فن خنک کننده مزیتی ست که حد اکثر میزان خنک شدن دستگاه و تمیز شدن آسان و سریع آن را به همراه دارد.

ویبراتور مدل H50S

 • مجهز به سیستم کنترل اضافه بار و محافظت در برابر بالا و پایین شدن ولتاژ ورودی.

 • ایدا آل برای شرایط چالش برانگیزی همچون منتقل کردن بتن به سمت گوشه و کناره ها و اطراف میلگرد.

 • 400 هرتزی بودن دستگاه باعث می شود در مقایسه با نمونه های مشابه 200 هرتزی بازدهی و دوام بیشتری داشته و عملکرد فوق العاده ای را از آن شاهد باشید.

 • تعبیه شدن مبدل بر روی دستگاه سرعت بالای یکدست سازی بتن را در پی دارد.

 • از جنس آلومینیوم بودن دریچه فن خنک کننده مزیتی ست که حد اکثر میزان خنک شدن دستگاه و تمیز شدن آسان و سریع آن را به همراه دارد.

ویبراتور مدل V42

 • مجهز به سیستم کنترل اضافه بار و محافظت در برابر بالا و پایین شدن ولتاژ ورودی.

 • ایده آل برای شرایط چالش برانگیزی همچون منتقل کردن بتن به سمت گوشه و کناره ها و اطراف میلگرد.

ویبراتور مدل V52

 • مجهز به سیستم کنترل اضافه بار و محافظت در برابر بالا و پایین شدن ولتاژ ورودی.

 • ایده آل برای شرایط چالش برانگیزی همچون منتقل کردن بتن به سمت گوشه و کناره ها و اطراف میلگرد.

ویبراتور مدل VR600

 • دستگاهی سبک، خوش دست و مطمئن برای یک دست نمودن بتن تازه و روان

 • دارای شفت انعطاف پذیر که باعث می شود شلنگ ویبراتور در برابر خم شدن و تاپ خوردن مقاوم بوده و بتوان از آن برای انجام کارها و پروژه های سنگین بهره برد.

 • ایده آل برای مواقعی که قابل حمل بودن دستگاه ویبراتور شرطی است اجتناب ناپذیر.

 • دارای استارت آرام

ویبراتور مدل VRN1400

 • دستگاهی سبک، خوش دست و مطمئن برای یک دست نمودن بتن تازه و روان

 • دارای شفت انعطاف پذیر که باعث می شود شلنگ ویبراتور در برابر خم شدن و تاپ خوردن مقاوم بوده و بتوان از آن برای انجام کارها و پروژه های سنگین بهره برد.

 • ایده آل برای مواقعی که قابل حمل بودن دستگاه ویبراتور شرطی است اجتناب ناپذیر.

 • دارای استارت آرام